torstai 27. tammikuuta 2011

Muutettavat muuttaen

Kun työskentelee oppimisen ja muutoksen parissa, tulee korostaneeksi oppimista elämän ydinasiana; inhimillisen toiminnan muokkautuvuutta, ihmisen ajatuksen periaatteessa rajatonta taipuvaisuutta. Kun puhutaan asiantuntijuudesta tai oppivista yhteisöistä, korostetaan yksilöiden kykyä itsereflektioon sekä yhteisöjen kykyä (uudelleen)jäsentää toimintansa tavoitteita tai hahmottaa muutostilanteensa toimintansa kohde uudella tavalla, uusien yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkijankoulutukseni sain aikanaan alalta, jota voisi kutsua arkielämän sosiologiaksi. Sen piirissä oppii näkemään toisenlaisen näkökulman: sen miten välttämättömiä rutiinit ja kyseenalaistamattomat, hiljaisesti ylläpidetyt oletukset ovat sosiaaliselle toiminnalle. Ilman niitä arkinen jatkuvuuden tunne olisi mahdoton.

On totta, että elämämme ei olisi mahdollista ilman ihmisen kykyä ratkoa aina uudenlaisia ongelmia, muuttaa ajatuksiaan ja merkityksiään ja siten jatkuvasti uudelleentulkita suhdettaan ympäristöönsä ja yhteisöihinsä. On kuitenkin yhtä tärkeätä huomata, että yhteiselämämme ei olisi mahdollista ilman rutinoituneita keinoja, joilla rakennamme maailmastamme tutun, tunnetun, tyypillisen, tavallisen.

Yksilön mahdollisuus kyseenalaistaa jotain ajattelussaan edellyttää, että samalla monet muut asiat pysyvät kyseenalaistamattomina. Tai jos yhteisö joutuu uudelleenjäsentämään toimintansa perusteet yhdellä alueella, monien muiden alueiden täytyy pysyä annettuna. Jos kaikki pallot ovat yhtä aikaa ilmassa, toiminta - tai ajattelu - lakkaa.

1 kommentti:

  1. Tärkeä näkökulma! En malta kuitenkaan tässä yhteydessä ottamasta esille toista tärkeää, muutokseen liittyvää asiaa, muutosfrekvenssiä. Monet työyhteisöt tuntuvat olevan jatkuvassa muutoksessa. Siitä seuraa, että toimintakyky pysyy kaiken aikaa heikkona, kun edellisen muutoksen hyötyjä ei ole vielä ehditty odottaa. Lisäksi yhteisön jäsenet ovat rasittuneita, kun työt on hoidettava samalla, kun opettelee toimimaan uudella tavalla.
    Inhoan kulunutta sanontaa "vain muutos on pysyvää", sillä usein se tuntuu olevan ainoa ja riittävä peruste käynnistää taas uusi muutoshanke.

    VastaaPoista