maanantai 16. joulukuuta 2013

Ohjauksen arviointia kurssin päättyessä

Yliopistopedagogiikan jatkokurssin porukka vm. 2013 teki käymästään Ohjaus yliopistossa- moduulista arviointia. Kurssin idea oli 
- opettaa yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ohjausnäkemystä;
- kehittää sellaista ohjausosaamista, joka auttaa sekä opiskelijoiden että työyhteisöjen ohjaustilanteissa;
- rakentaa työvälineitä arkeen ja
- harjoittaa ohjausvuorovaikutuksen taitoja. Kurssin opetussuunnitelma löytyy tästä.

Keräsin palautetta yksinkertaisen fläppitekniikan avulla. Käytän tätä tapaa usein yksilö- ja ryhmätyönohjausprosessien arvioinnissa - silloin tosin käytän useampia teemoja ja monimutkaisempaa arviointitapaa.

Arvioinnin teemat

Nyt käytin vain kolmea näkökulmaa, ihmiset kiersivät kirjoittamassa ajatuksensa jokaiseen fläppiinsen mukaan kuin tuntui tähdelliseltä. Fläpit katsottiin sitten yhdessä keskustellen läpi ja tarkennettiin kysymyksiä tarvittaessa. Teemat olivat
1) OPPIMISTULOKSET: mitä opin, oivalsin, mikä muuttui, missä harjaannuin?
2) TUOTOKSET: mitä konkreettisia malleja, käytäntöjä, toimintatapoja, artefakteja syntyi yhteisöön tai omaan työhön
3) MATKAKERTOMUS: millaiset asiat edistivät prosessia, mitkä haittasivat sitä, mitä huippuhetkiä tai taantumia oli, neuvoja tuleville matkalaisille

Mitä opittiin, mitä muuttui?

Oppimista kuvattiin jäsentymisen, kytkentöjen tai sanallistamisen termeillä. Ohjaus tavallaan "huomataan" uudella tavalla, sitä aletaan havainnoida uusin silmin ja tunnistetaan rakenteita ja vaikutussuhteita siellä, missä niitä ei ole ehkä aiemmin nähty.

Muun muassa seuraavia asioita tuli esille:
- saatiin paljon uusia työkaluja ohjauskokemusten ja ajatusten jäsentämiseen
- saatiin sanoja ja nimiä oman yhteisön toiminnalle ja sen hyvin toimiville elementeille
- oman työn tutut elementit jäsentyivät uudella tavalla: opetussuunnitelmatyöllä voi vaikuttaa ohjaukseen, omaa yhteisöä sekä ryhmää voi hyödyntää ohjaustyössä, yhteisö on myös ohjauksen subjekti yms.
- teoria ja käytäntö yhdistyivät, tuttu käsite sai uuden sisällön
- ohjauskäsitys rikastui ja monimuotoistui: ohjausilmiön laajuus ja sen eri toimintatavat hahmottuivat
- opittiin reflektoimaan omaa ohjausta ja opetusta sekä myös keventämään omaa työmäärää niissä
- opittiin ratkomaan ohjauksen ongelmia

Mitä rakennettiin?

Joissain ohjaustilanteissa "tuotos" nousee arvioinnissa etusijalle, sitä arvioidaan itsenäisenä artefaktina ja ohjausprosessin pääasiana. Arviointia saattavat myös säädellä monenlaiset arviointikriteerit. Opinnäytteet ovat tällaisia tuotoksia.

Tuotoksia on hyvä kuitenkin kysellä sellaisissakin ohjausprosesseissa, joissa niitä ei vartavasten lähdetä tekemään. Tuotos voi olla yhteinen toimintatapa, uusi viestinnän muoto, uusi tapa järjestää työtä, uusi jaettu ymmärrys yhteisestä tavoitteesta.

Tämän kurssiprosessin myötä kerrottiin syntyneen mm. seuraavanlaisia tuotoksia:
- intrayhteisö jatko-opiskelijoille
- kanditöitä ohjaavalle opettajayhteisölle keskustelualusta moodleen ja materiaalipankki
- konkreettisia "askelkuviovaihtoehtoja" (toimintamalleja) ohjauksen tilanteisiin
- opettajayhteisöön syntynyt yhteinen näkemys tai puhetapa ohjauksen tai opetussuunnitelman asioista

Miten prosessi eteni?

Prosessin arvioinnissa otetaan jälkikäteen haltuun pitkää ajallista prosessia, johon moni asia on vaikuttanut ja jossa monet toimijat ovat asettaneet tavoitteita.

Pitkästä ja vaativasta matkasta kertoivat mm. seuraavat arviot:
- "kevään ajatukset kypsyivät syksyllä! Syksy oli leppoisampi"
- "kevät ja syksy muodostivat (molemmat) oman, mutta (yhdessä) nousujohteisen kokonaisuuden"
- "lähde liikkeelle optimistisesti, älä lannistu vastoinkäymisistä, matkanteko kannattaa!"

Hyvin toimivasta ja ryhmäytyneestä ryhmästä kertovat arviot, joissa kuvataan, että
- ryhmään oli hyvä tulla mukaan myös kesken matkaa
- omien väsähtämisten tai aikatauluongelmien jälkeenkin kyytiin pääsi mukaan
- huippuhetken tuotti kurssin kehittämistehtävien purkupäivä, jossa toteutuksessa koskettivat "leirinuotion intensiivisyys, heittäytymisen rohkeus ja teorian sisäistäminen." Tällainen kurssilaisen kiitos kurssitoverille on kaunis kiitos yhteisöllisen ohjausprosessin päätteeksi.
- antoisaa olivat hyvät parikeskustelut ja ohjaustilanteet

Koulutuksen työnohjauksenomaisia - hyvinvointia tuovia ja yhteisöön kiinnittäviä - vaikutuksia kuvaavat  myös seuraavanlaiset arviot
- "työhyvinvointimatka"
- "parasta työnohjausta kevät ja syksy yhdessä!"
- "oppii yliopistosta, jakamisesta yhteisönä paljon"
- "samalla paljon oheistietoa muista yksiköistä ja yliopiston ajankohtaisista asioista"


**

Olisi kiva kuulla teidän lukijoiden hyvistä arviointikäytännöistä.  

Miten ohjausta tai ohjauksellista toimintaa kannattaa arvioida? Miten saadaan mahdollisimman monipuolinen näkymä? Miten arvioitte sitä onko ohjaus tai ohjauksellinen koulutus vaikuttanut?

Ja vielä - tervetuloa uusille lukijoille! :-)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti