lauantai 29. marraskuuta 2014

Kollegaohjauksesta ja työpaikan ryhmätilanteiden tuunauksesta

Juttelin ystäväni Marin kanssa tässä taannoin; keskustellessa kirkastui ja rakentui eteenpäin monta asiaa, mm. tämä.

Olen aiemmin kirjoittanut ohjaajan tehtävistä ryhmäohjauksessa sekä siitä, että ihmiset ovat joskus yllättävänkin taitavia siirtyilemään joustavasti ja orgaanisesti roolista toiseen, etenkin erilaisissa vertais- tai kollegaohjaustilanteissa. Olen ehdottanut, että olisi hyvä, jos työpaikoilla opittaisiin jotain tästä ohjauksellisiin rooleihin hetkittäisestä siirtymisestä.

Ohjaus on ammatti, professio. Siihen opitaan koulutuksen ja harjoittelun ja pitkällisen kokemuksen myötä.

Mutta ohjaus, tai ohjauksellisuus, on myös erilaisten työkäytäntöjen yksi ulottuvuus - ohjaus on ikään kuin positio, jonka voimme ottaa tai johon asettua tilanteisesti. Ohjaaja asettuu ohjattavan tai ohjattavien työskentelyprosessin palvelukseen. Tällaiseen palvelukseen voi asettua vaikka ei olisi ammattilainen, jos siihen on halua, ja jonkinlainen kuva siitä, millaisten toiminnan kautta voi toisen oppimista auttaa.  Se ei ole helppoa,  mutta sitä voi oppia ja siihen voi harjaantua.Ryhmän ohjaamisessa ohjaajalle voi asettua ainakin neljänlaisia tehtäviä:

* Fasilitointi tai "vetäminen" on tilanteen mahdollistamista sen puitteista, siirtymistä ja  ajoittumisesta huolehtimalla

* Soveltuvan vuorovaikutustavan opettaminen tai harjoittaminen: miten keskustellaan reflektiivisesti, miten annetaan palautetta, miten säilytetään keskustelutilan tasainen jakautuminen, miten tehdään toisille tilaa ja kuunnellaan aktiivisesti.

* Keskustelussa esiintyvien aiheiden, teemojen ja tunteiden kommentoiminen

* Asiantuntijarooli: faktojen tai asiantuntevien näkemysten tarjoaminen työskentelyn lähtökohdaksi tai joskus arvioinnin pohjaksi

Lisäisin ehkä tähän vielä yhden tehtävän, joka voi olla tarpeellinen. Sitä on hyvä käyttää silloin, kun kokeillaan uudenlaista toimintaa, yritetään ryhmänä ponnistaa kohti jotain uutta tavoitetta ja halutaan mahdollisimman monipuolisia havaintoja.

* havainnojarooli : tilanteen eri ulottuvuuksien (tai jonkun yhden ulottuvuuden) systemaattinen havainnoiminen ja sen nimissä ainakin osittain työskentelyn sivuun asettuminen.Eikö usein ole niin että johtajien, päälliköiden ja esimisten oletetaan käyttävän näitä kaikkia rooleja yhtä aikaa? Entä jos opettelisimme jakamaan näitä tehtäviä kokouksissa, aivoriihissä, työpajoissa ja muissa työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa hieman monipuolisemmin? Se ei olisi välttämättä kovin suuri ponnistus. Silti se voisi monipuolistaa sekä yksilöiden osaamista että ryhmien toimintakykyä ja vaikuttaisi ryhmien dynamiikkaan. Se sitouttaisi ja jakaisi vastuuta uudella tavalla. Se voisi myös auttaa johtajia tai päälliköitä toimimaan omassa roolissaan monipuolisemmin ja osuvammin.

Jo pieni variaatio perinteiseen "johtaja vetää, organisoi, tarkkailee ja on asiantuntija" -asetelmaan voi tuoda väljyyttä, osuvuutta ja uusia mahdollisuuksia toimintaan. Tämä on sellaista muutosta pienellä m:llä, pientä "arkisen kokoista" tuunausta, jota voi kokeilla ilman suuria seremonoioita, vain sopimalla. Ei se aina toimi, mutta joskus siitä voi olla suurta iloa ja hyötyä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti