tiistai 17. helmikuuta 2015

Ohjaus ei ole "joko tai" vaan "sekä että"

Mietin erästä ongelmaa, se on myönteinen ja kiehtova ongelma: miten tätä asiaa voisi tarkastella, miten siitä saisi tutkimuskysymyksen, miten pääsisin kiinni.

Siihen liittyy ristiriitoja, kuten ylipäänsä tutkimisen arvoiseen asiaan usein liittyy. Yksi ristiriita on yksilön ja yhteisön välinen. Katsotaanko asiaa yksilökeskeisesti vai yhteisökeskeisesti. Missä vaikuttamisen paikat nähdään, mistä kohtaa asiaan lopulta tartutaan, minkä ilmiöalueen kannalta tuloksia tarkastellaan.

Mietin että ehkä ohjaus on kiinnostanut ja innostanut minua aina uudestaan siksi, että se tarttuu yhtä aikaa molempiin, tai sillä on ainakin mahdollisuus siihen.

Ohjauksessa on mahdollisuus olla yksilöllisen ja elämänhistoriallisen akselin sekä yhteisöllisen, sosiaalisiin konkreettisiin käytäntöihin kiinnittyvän akselin leikkauskohdassa.

On meillä muitakin näkökulmia tai käsitteitä, joiden avulla tällaiseen tarkasteluun päästään. Mutta ohjaus on nimenomaan konkreettinen työskentelytapa ja keino, jolla esimerkiksi työssä voidaan tehdä ihmisille tilaa asettua näihin molempiin ja ottaa ne molemmat todesta.

1 kommentti: